Amdanaf i

Fy enw i yw Megan, a dwi’n pobi fy nghacennau o fy nghegin ym Maenclochog, pentref bach wrth odre’r Preselau yn Sir Benfro.

Enw fy musnes yw Rhwbeth Melys, sydd yn syml yn adlewyrchu'r hyn yr wyf yn ei wneud. Datblygodd fy niddordeb mewn pobi yn gyflym, a chyn pen dim, fe ddaeth yn yrfa i mi. Gan fod gennyf gefndir creadigol, mae wedi bod yn fudd i mi wrth ddylunio'r holl gacennau amrywiol. Rwy'n datblygu fy sgiliau'n gyson er mwyn sicrhau bod y cacennau o'r safon uchaf.

Blas yw'r peth pwysicaf i fi, a dyna pam mae fy nghacennau blasus yn cael eu creu o'r cynnyrch lleol gorau yn fy nghegin a dderbyniodd marc safon 5 ar gyfer hylendid gan yr Asiantaeth Safon Bwyd.

Dwi wrth fy modd gyda her, felly os ydych yn chwilio am naill ai gacen benblwydd neu briodas neu unrhyw ddathliad arbennig, byddaf yn fwy na pharod i gynnig fy marn proffesiynol a thrafod eich anghenion er mwyn creu campweithiau cofiadwy. Cymrwch gipolwg ar y lluniau isod i gael syniadau ac i weld ansawdd gorffenedig fy nghacennau.

Mae bod yn rhan o ddydd arbennig rhywun, boed yn benblwydd, priodas, bedydd neu’n benblwydd priodas, yn rhan o beth sydd yn gwneud y swydd hon yn llawn hwyl i mi, felly codwch y ffôn a byddaf yn falch i’ch helpu i greu cacennau pwrpasol ar gyfer eich achlysur arbennig.

Megan Davies

Gwasanaeth

Mae pris y cacennau’n amrywio yn dibynnu ar eich gofynion personol chi. Er mwyn cael syniad o bris, cysylltwch â Rhwbeth Melys.

Canllaw:

Mae’r cacennau yn 4 modfedd o daldra ac maent yn dod mewn amrywiaeth o flasau. Gwelwch y tabl isod am ganllaw bras. Mae cacen ffrwyth, fodd bynnag, fel arfer yn cael ei dorri yn ddarnau llai, ac felly nid yw’r canllaw yn berthnasol i’r gacen yma. 
Blasau a llenwadau cacen:
Y blasau mwyaf poblogaidd yw’r spwnj fictoria, y ffefryn traddodiadol gyda sbwnj fanila a jam mafon yn ogystal â’r sbwnj siocled sydd wedi’i lenwi ag eisin siocled cyfoethog- mae’n berffaith i’r rhai sy’n addoli siocled!

Awyddus i flasu rhywbeth gwahanol? Mae'r amrywiaeth o flasau yn cynnwys caramel halt, soiled oren, lemwn, siocled gwyn, siocled gwyn a mafon, felfed coch, cacen moron, oren, banana, coffi a banoffi. Gallwch hefyd gael y blasau yma mewn cacennau bach.

Mae cacen ffrwythau yn ffefryn gan ei fod yn llawn rhesins a cheirios, ac mae wed’i orchuddio gan farsipan ac eisin.

Mae'r blasau, llenwadau ac eisin gwahanol ar gael ar gais- Byddwch yn greadigol!

Cyngor alergedd:

Mae cacennau heb glwten ar gael i unrhyw un ag anghenion deietegol arbennig. Nid yw Rhwbeth Melys yn gweithredu cegin heb gnau. Er nad yw’r mwyafrif o’r cacennau yn cynnwys cnau, ni allaf sicrhau diogelwch y rhai ohonoch sydd ag alergedd i gnau.

Tystebau

caret-down caret-up caret-left caret-right
Mari Grug Cyflwynydd Heno, S4C
Diolch i 'Rhwbeth Melys' am ddod â thractor Tadcu yn fyw. Roedd pob manylyn yn ei le, a Steffan wrth ei fodd. Roedd hi'n blasu llawn cystal ag oedd hi'n edrych hefyd. Tipyn o gamp. Diolch Megan.
Sian Jones Brian Llewelyn a'i Ferched
Roeddwn yn hapus iawn gyda'r gacen- roedd popeth yn ei le yn berffaith! Roedd trefnu ffordd i dalu a chasglu'r gacen yn rhwydd ac yn ddi-ffws hefyd.
Gwen Griffiths
Dewisom ni Rhwbeth Melys i wneud ein cacen priodas haf 'leni a dyna beth wedd syniad da! Wedd Megan yn broffesiynol tu hwnt ac yn ddeallus iawn ynglyn a'n dyminiade ni. Fe ddath hi ben a pharatoi cant a hanner o gacene cwpan hollol fendigedig, blasus a thrawiadol. Bydden ni ddim yn meddwl dwywaith cyn gofyn i Megan i baratoi unrhyw fath o gagen at unrhyw achlysur!
Hafwen Davies Tafarn Sinc
Wedi cael sawl cacen a chacennau bach wrth y cwmni ers iddo ddechrau ac nid wyf wedi cael fy siomi ar unrhyw adeg.
Sian Davies Mansel Davies
Mae'r cacennau bob tro o'r safon uchaf ac mae'n amlwg bod Megan yn berffeithydd.
Eurgain Wyn
Dwi'n parhau i gael fy syfrdanu gyda'r syniadau gwreiddiol a'r sylw manwl a roddir i mewn i gynllunio'r cacennau.

Cysylltu

Cwestiwn? Eisiau gwybod mwy am fy ngwasanaethau neu beth allaf di gynnig i chi. Llenwch y ffurflen isod i ddanfon e-bost i mi. Gwnaf bob ymdrech i ymateb i'ch e-bost o fewn 24 awr.